Contacts

12402, Ukraine, Zhytomyr district, Oliyivka village, 12b, Zvyagelska st, JUKA-Invest LTD

SALES DEPARTMENT
Tatiana Khomenko
Ivanna Biloshytska