Contacts

12402, Ukraine, Zhytomyr district, Oliyivka village, 12b, Zvyagelska st, JUKA-Invest LTD

SALES DEPARTMENT
Yuriy Sitko
Ivanna Biloshytska
Nikolay Shpyrka
Eugene Novik